Ελληνικός Κόσμος
Ωράριο Πρόσβαση


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@ime.gr 

Tο ΙΜΕ αξιοποιεί το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ ως μέσο για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε εντός και εκτός εθνικών συνόρων. Δημιουργεί παραγωγές που συνδυάζουν την καλλιτεχνική εικόνα με την ιστορική τεκμηρίωση. Σημαντικός είναι και ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας, με τη χρήση τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων μνημείων που δε σώζονται, έργο του αντίστοιχου τμήματος του ΙΜΕ.

 
 Τα ντοκιμαντέρ του ΙΜΕ

 
  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ